Vitamine D gebruik

Vitamine D gebruik

De nieuwe richtlijnen van het CBO adviseren bepaalde groepen mensen om extra vitamine D te nemen.

Dit advies geldt voor alle vrouwen boven de 50 jaar en alle mannen boven de 70 jaar.

Wilt U ook extra vitamine D gaan gebruiken neemt U dan contact op met de assistente.

Voor meer info klik hier