Opleiding tot verpleegkundig specialist

Opleiding tot verpleegkundig specialist

Per 1 september 2018 zijn wij gestart met het begeleiden van de verpleegkundig specialist in opleiding, Angelique Bodelier.

Een verpleegkundig specialist is in Nederland (vanaf 2009) de wettelijk beschermde benaming voor een verpleegkundige die een geaccrediteerde masteropleiding  heeft afgerond. Onder bepaalde voorwaarden heeft de verpleegkundig specialist de bevoegdheid medische handelingen uit te voeren en hoofdbehandelaar te zijn.

Meestal houdt zij zelf een spreekuur. Ze verricht lichamelijk onderzoek, stelt diagnoses, bepaalt de behandeling en voert deze zelfstandig uit. Ze geeft informatie over een behandeling, interpreteert laboratoriumtests, bespreekt uitslagen met patiënten en geeft voorlichting. De verpleegkundig specialist is ook bevoegd om medicijnen voor te schrijven. De verpleegkundig specialist werkt dus zelfstandig naast de huisarts en neemt bepaalde taken van hem/haar over.