Echografie in de huisartsenpraktijk

Echografie in de huisartsenpraktijk

Woensdag 7 april hebben huisarts Sylvie Rietjens en huisarts Imke Laros hun diploma basisechografie in de huisartsenpraktijk behaald. Dit maakt het vanaf nu mogelijk om echo’s binnen onze huisartsenpraktijken bij onze patienten te maken. Het gaat om echografie van de buik, gynaecologische echo’s en echo ter beoordeling van een trombosebeen. De echo’s worden enkel gemaakt op advies en na consultatie van een van onze huisartsen. Mocht het zijn dat er na het maken van de echo in de praktijk nog onvoldoende duidelijkheid is dan kan het zijn dat u alsnog doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.

 

De voordelen voor u binnen de huisartsensetting is dat u snel terecht kan voor een echo en ook direct een uitslag ontvangt van de huisarts. Wij proberen u uitleg te geven van wat er gezien wordt. tevens vallen de kosten van de echo binnen het basispakket en gaan dus niet ten koste van uw eigen risico.