Co-assistenten in Dierdonk.

Co-assistenten in Dierdonk.

In onze praktijk in Dierdonk werken we met co-assistenten vanuit de geneeskunde opleiding in Nijmegen. Een co-assistent is bijna aan het einde van haar opleiding geneeskunde. Het is een van de laatste stages voordat men basisarts is. De co-assistent leert het meeste van zelfstandig werken en spreekuur doen. Alles wat de co-assistent met u bespreekt wordt nabesproken en gecontroleerd door de huisarts. Indien u niet door de co-assistent gezien wilt worden dan mag u dit kenbaar maken. Dit is uiteraard geen probleem en u kunt dan gewoon door de huisarts gezien te worden.