Maak een afspraak met een van onze huisartsen >

Vraag herhaalrecept aan >

Vraag de uitslag op van een onderzoek >

Schrijf u in als patiënt, u bent van harte welkom >

Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn momenteel twee praktijkondersteuners werkzaam.

 

Mevr. Claar Hennissen, praktijkondersteuner somatiek.

Mevr. Eva van den Hurk, praktijkondersteuner GGZ.

 

 

Praktijkondersteuner somatiek

Op maandag en donderdag is onze praktijkondersteuner, mevrouw Klaar Hennissen werkzaam.

 

 

De praktijkondersteuner (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg, POH ) ondersteunt de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg. Zij is werkzaam op het gebied van suikerziekte, hart- en vaatziekten, en longziekten.

 

Praktijkondersteuners verlenen geen persoonlijke verzorging of verpleging (zoals de thuiszorg doet), maar verrichten door de huisarts gedelegeerde taken zoals begeleiding, voorlichting, advies en spreekuurcontroles. De praktijkondersteuner is HBO-opgeleid.

 

Verwijzing naar de praktijkondersteuner vindt plaats door de huisarts. Zij werkt  onder diens eindverantwoordelijkheid.
Aan de zorg van de praktijkondersteuner zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ, mevrouw Eva van den Hurk, heeft op woensdag van 8:30-17:00 spreekuur.
Het spreekuur is enkel op afspraak en na verwijzing van een van de huisartsen.

 

Mevrouw van den Hurk ondersteunt de huisartsen en doet zelfstandig spreekuur. Zij begeleidt, ondersteunt en adviseert mensen met psychische problemen.