Maak een afspraak met een van onze huisartsen >

Vraag herhaalrecept aan >

Vraag de uitslag op van een onderzoek >

Schrijf u in als patiënt, u bent van harte welkom >

Praktijkondersteuner

 

In onze praktijk zijn momenteel twee praktijkondersteuners werkzaam.

 

Mevrouw Simone Hennissen, praktijkondersteuner somatiek.

Mevrouw Bente Baselmans, praktijkondersteuner GGZ.

 

Praktijkondersteuner somatiek

 

Op dinsdag, woensdag en vrijdag is onze praktijkondersteuner, mevrouw Simone Hennissen werkzaam in de praktijk Weert.

De praktijkondersteuner (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg/ POH ) ondersteunt de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg. Zij is werkzaam op het gebied van suikerziekte, hart- en vaatziekten,  longziekten en ouderenzorg.

 

Praktijkondersteuners verlenen geen persoonlijke verzorging of verpleging (zoals de thuiszorg doet), maar verrichten door de huisarts gedelegeerde taken zoals begeleiding, voorlichting, advies en spreekuurcontroles. De praktijkondersteuner is HBO-opgeleid.

 

Verwijzing naar de praktijkondersteuner vindt plaats door de huisarts. Zij werkt onder diens eindverantwoordelijkheid.

 

Aan de zorg van de praktijkondersteuner zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Praktijkondersteuner GGZ

 

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), mevrouw Bente Baselmans, heeft op dinsdag en woensdag van 9.00-12:30 en van 13.00-16:30 uur spreekuur.

 

Het spreekuur is enkel op afspraak en na verwijzing van een van de huisartsen.

 

Mevrouw Baselmans ondersteunt de huisartsen en doet zelfstandig spreekuur. Zij begeleidt, ondersteunt en adviseert mensen met psychische problemen.

 

Aan de zorg van de praktijkondersteuner GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden. Deze begeleiding valt volledig onder de huisartsenzorg.