Maak een afspraak met een van onze huisartsen >

Vraag herhaalrecept aan >

Vraag de uitslag op van een onderzoek >

Schrijf u in als patiënt, u bent van harte welkom >

Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn momenteel twee praktijkondersteuners werkzaam.

 

Mevr. Janine v.d. Boom, praktijkondersteuner somatiek.

Dhr. Pedro Gelissen, praktijkondersteuner GGZ.

 

 

Praktijkondersteuner somatiek

Op dinsdag en donderdag  is onze praktijkondersteuner, mevrouw Janine v.d. Boom werkzaam.

 

 

De praktijkondersteuner (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg, POH ) ondersteunt de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg. Zij is werkzaam op het gebied van suikerziekte, hart- en vaatziekten, en longziekten.

 

Praktijkondersteuners verlenen geen persoonlijke verzorging of verpleging (zoals de thuiszorg doet), maar verrichten door de huisarts gedelegeerde taken zoals begeleiding, voorlichting, advies en spreekuurcontroles. De praktijkondersteuner is HBO-opgeleid.

 

Verwijzing naar de praktijkondersteuner vindt plaats door de huisarts. Zij werkt  onder diens eindverantwoordelijkheid.
Aan de zorg van de praktijkondersteuner zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ, Pedro Gelissen, Werkzaam op Woensdagen
Het spreekuur is enkel op afspraak en na verwijzing van een van de huisartsen.

 

Dhr. Gelissen ondersteunt de huisartsen en doet zelfstandig spreekuur. Hij begeleidt, ondersteunt en adviseert mensen met psychische problemen. Hij is tevens werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige bij het Riagg.