Maak een afspraak met een van onze huisartsen >

Vraag herhaalrecept aan >

Vraag de uitslag op van een onderzoek >

Schrijf u in als patiënt, u bent van harte welkom >

Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn momenteel twee praktijkondersteuners werkzaam.

 

Mevrouw Ellen de Roeper – Slagboom, praktijkondersteuner Somatiek.

Mevrouw Rachel Janssen, praktijkondersteuner GGZ.

 

 

Praktijkondersteuner Somatiek

 

 

De praktijkondersteuner (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg, POH ) ondersteunt de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg. Zij is werkzaam op het gebied van suikerziekte, hart- en vaatziekten, en longziekten.

 

Praktijkondersteuners verlenen geen persoonlijke verzorging of verpleging (zoals de thuiszorg doet), maar verrichten door de huisarts gedelegeerde taken zoals begeleiding, voorlichting, advies en spreekuurcontroles. De praktijkondersteuner is HBO-opgeleid.

 

Verwijzing naar de praktijkondersteuner vindt plaats door de huisarts. Zij werkt  onder diens eindverantwoordelijkheid.
Aan de zorg van de praktijkondersteuner zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ, mevrouw Rachel Janssen , heeft van 8:00-17:30 spreekuur.
Het spreekuur is enkel op afspraak en na verwijzing van een van de huisartsen.

 

Mevrouw Janssen ondersteunt de huisartsen en doet zelfstandig spreekuur. Zij begeleidt, ondersteunt en adviseert mensen met psychische problemen.