Maak een afspraak met een van onze huisartsen >

Vraag herhaalrecept aan >

Vraag de uitslag op van een onderzoek >

Schrijf u in als patiënt, u bent van harte welkom >

Privacyverklaring Huisartsenpraktijk Weert

 

Laatst bijgewerkt op 11-09-2023

Huisartsenpunt Weert hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

 1. Verzamelde gegevens

We verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonlijke informatie:

 • Naam, adres en contactgegevens.
 • Geboortedatum en geslacht.
 • Medische en gezondheidsinformatie.
 • Verzekeringsinformatie.
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan onze huisartsenpraktijk.
 • Andere relevante informatie die u met ons deelt.
 1. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van medische zorg en behandeling.
 • Het bijhouden van medische dossiers in overeenstemming met wettelijke vereisten.
 • Communicatie met u over uw gezondheid en afspraken.
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en betalingen.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteit van zorg.
 1. Delen van gegevens

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van medische zorg, het nakomen van wettelijke verplichtingen of met uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

 1. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.

 1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 1. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of voor het uitoefenen van uw privacyrechten, kunt u contact met ons opnemen:

Huisartsenpunt Weert

assistente-weert@ezorg.nl 

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Controleer regelmatig op updates.